Kdo je za tím schován?

 

Kdo je schován za produkty a službami MIDE

Fotografie

Zbyněk Škvor

Domovská stránka Z. Škvora

Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. absolvoval ČVUT, obor radioelektronika, specializace mikrovlnná technika v roce 1985. Zabývá se počítačovým návrhem vf. a mikrovlnných obvodů, řešením elektrických a magnetických polí, mikrovlnným měřením a programováním počítačů. Publikoval přes stovku původních prací. Je členem podvýboru 11 IEEE Microwave Theory and Techniques Society (mikrovlnná měření), členem redakčních rad časopisů RADIOENGINEERING, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques a Sdělovací technika. Přednáší na  ČVUT v Praze předměty Teorie elektromagnetického pole, Elektromagnetické pole a vlny, CAD pro vf. techniku, CAD pro nelineární obvody a systémy, Numerické metody elektromagnetického pole.
Je autorem programového balíku MIDE a dalších programů.

Předsedal národní organizaci společnosti pro mikrovlnnou techniku, antény, šíření a elektronické prvky při ČS. sekci IEEE, ČS. sekci IEEE.
 

Fotografie

Karel Hoffmann

Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. je absolventem ČVUT v Praze. Zabývá se problematikou přesného mikrovlnného měření a návrhu planárních mikrovlnných obvodů. Přednáší na  ČVUT v Praze předměty Aktivní mikrovlnné obvody, Mikrovlnná integrovaná technika, Moderní mikrovlnné měřicí metody. V současné době vyvinul stavebnici levných mikrovlnných obvodů na měkkých substrátech s aplikacemi do 40 GHz.
 

Hlavní stránka MIDE


Poslední revize textu proběhla 02. 09. 2010.
Stránka byla vytvořena Zbyňkem Škvorem