Přihláška ve formátu PDF ke stažení zde

WORKSHOP CAD&CAE'2002

pro počítačem podporovaný návrh a výuku, vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku, antény a šíření elektromagnetických vln, optické komunikace a související problematiku teorie obvodů a teorie elektromagnetického pole. 
Workshop má již devítiletou tradici. V roce 2002 se bude konat

dne 19. září na FEL ČVUT v Praze.

při příležitosti dne otevřených dveří katedry elektromagnetického pole FEL ČVUT.

Pořadatelé

akce je pořádána ve spolupráci Odborným garantem je Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.


Další informace lze získat na adrese
WORKSHOP CAD&CAE '2002
Katedra elektromagnetického pole
FEL ČVUT
Technická 2
166 27 Praha 6
Česká republika
popřípadě e-mailem u paní Jany Šíchové


Účastnický poplatek platí pouze autoři příspěvků a činí 200 Kč za jeden příspěvek. Členové pořádajících organizací vložné neplatí. Studenti a doktorandi se mohou zúčastnit zdarma (a dostanou i sborník, pokud se včas přihlásí). Jinak lze sborník zakoupit na místě za 50 Kč.

Způsob presentace:

Jako již tradičně, bude presentace příspěvků probíhat ve dvou fázích. Nejprve bude mít každý aktivní účastník pět minut na to, aby všechny přítomné stručně seznámil se základními myšlenkami svého příspěvku (za pomoci zpětného projektoru). Po přestávce pak bude mít dvakrát patnáct minut na prezentaci spojenou s diskusí přímo u počítače. 

Příprava přihlášky a publikace

Přihlášku je třeba zaslat společně s příspěvkem do sborníku v "camera ready" formě. Příspěvky mají být kvalitně vytištěny na listech formátu A4, s okraji 20 mm dole a po stranách a 30 mm nahoře. Příspěvky budou zmenšeny na formát A5, pamatujte na to při volbě velikosti fontů a vyobrazení. Maximální rozsah příspěvku je 4 strany. Příspěvky mohou být napsány anglicky, česky nebo slovensky. Pokud je text příspěvku napsán v jazyce jiném než anglickém, musí být uveden abstrakt v angličtině.

Poslední revize textu proběhla 12. 7. 2002.

Stránka byla vytvořena Zbyňkem Škvorem