Konference Elektromagnetické pole a biologické systémy'2003


Předběžná informace

Konference má již mnohaletou tradici. Nejbližší se bude konat dne

8. června 2003 na elektrotechnické fakultě ČVUT, Praha 6, Technická 2.

Pořadatelé

akce je pořádána ve spolupráci Odborným garantem je Doc. Ing. Božena Coufalová, CSc. Další informace lze získat na adrese
Konference Elektromagnetické pole a biologické systémy'2003
Katedra elektromagnetického pole
FEL ČVUT
Technická 2
166 27 Praha 6
Česká republika

popřípadě e-mailem u paní Jany Šíchové
Účastnický poplatek (včetně sborníku pro včas přihlášené) činí 250 Kč. Členové pořádajících organizací vložné neplatí. Studenti a doktorandi se mohou zúčastnit zdarma. 


Už jste byli na
  • stránce české radioelektroniky a mikrovln?

  •  

     

    Poslední revize textu proběhla 1. 5. 2002.

    Stránka byla vytvořena Zbyňkem Škvorem