Elektromagnetická kompatibilita – principy a metody

Autor:         Jiří Svačina
Vydalo:      Vysoké učení technické v Brně 2001
 v edici     „Připojujeme se k Evropské unii“, svazek 2,  ISBN 80-214-1873-7
Rozsah: 156 stran
Prodejní cena: 150,- Kč

Knihu je možno objednat na dobírku na adrese (cena včetně dobírky 200,- Kč):

Knihovna Ústavu radioelektroniky,
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 118
612 00  Brno
tel:  05 41149124
fax:  05 41149244
E-mail:  kalna@feec.vutbr.cz
 Titulní strana ve formátu pdf